Hacked By Hoài Trường

Yıldız Ramazanoğlu

Yıldız Ramazanoğlu

Ankara doğumlu. Ankara Lisesi ve Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Öğrencilik yıllarından itibaren süreli yayınlarda deneme ve hikayeler yazdı. Sivil toplum örgütlerinde çalıştı. Türkiye Avrupa Amerika ve Orta Doğu’da kadın zirvelerine katıldı tebliğler sundu. Irak’ın işgalinden sonra Türkiye’den bazı gazeteci yazar ve sanatçılarla birlikte beş yıl boyunca Doğu Konferansı inisiyatifi çağırıcı üyesi olarak Osmanlı hinterlandında seyahatlere katıldı. Kitap çalışmalarının yanı sıra çeşitli mecralarda siyer, hikaye, günlük yazılar, sinema yazıları ve makaleler yayınlıyor.