Ulusal Kısa Film Yarışması Yönetmeliği

Sultanbeyli Belediyesi

SULTANBEYLİ ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

 

A) TARİH
SULTANBEYLİULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI 15-18 ARALIK 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Ulusal Kısa Film Yarışması’na kabul edilen filmler, ana jürinin karşısına yarışma haftasında çıkacaktır.
B) AMAÇ
Her yıl düzenlenecek Ulusal Kısa Film Yarışması’nın amacı:
• Kısa film yapımını özendirmek ve desteklemek,
• Türkiye’de kısa filmin gelişimine katkıda bulunmak,
• Sinema endüstrimizin gelişimine katkıda bulunmaktır.
• Kısa filmleri seyirci ile buluşturmak.
C) YARIŞMA ORGANİZASYONU
Kısa Film Yarışması’nın organizasyonu Sultanbeyli Belediyesi tarafından gerçekleştirilmektedir.
D) YARIŞMA TARİHİ
Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’na başvuru yapan filmler, ana jürinin karşısına 15-18 ARALIK 2022 tarihleri arasında çıkacaktır.
E) KATILIM KOŞULLARI
1) Son başvuru tarihi 11 KASIM 2022 Cuma günüdür.
2) Yarışmaya 01.01.2020 tarihinden sonra çekilmiş filmler başvurabilir.
3) Yarışmaya süresi 20 dakikayı aşmayan filmler başvurabilir.
4) Aynı kişi birden fazla filmle başvuru yapabilir.
5) Başka festivallere katılmış olmak başvuruya engel değildir.
6) Yarışma ulusal kısa film alanında yapılacaktır, bu nedenle yapımcılardan veya yönetmenlerden en az birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.
7) Yarışmada tür ayrımı yapılmamıştır. Kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma türlerinden herhangi birinde çekilmiş filmler başvurabilir.
8) Film, Türkçe dışında herhangi başka bir dilde çekilmiş ise ön jüri değerlendirme kopyalarında Türkçe altyazı olmak zorundadır.
9) Filmin şifreli online izleme linkinin (vimeo veya youtube) yarışmanın internet sitesindeki başvuru formuna eklemesi zorunludur. Başvuru formuna eklenen link ve şifrenin değerlendirme sürecinde değiştirilmesi durumunda başvuru sahibi tarafından yeni erişim linki ve şifresi festival kuruluna bildirilmek zorundadır. Değiştirilen link ve şifreler bildirilmediği takdirde erişim sağlanamayan filmler değerlendirme dışı bırakılır.
10) Yarışma kurulu, filmden 3 dakikalık bir bölümü, tanıtım amaçlı olmak koşuluyla kullanım hakkına sahiptir.
11) Eser sahipleri filmler ön değerlendirmeden geçmiş olsun ya da olmasın, son başvuru tarihinden sonra filmlerini yarışmadan çekemezler.
12) Yarışma kurulu teknik olarak yeterli görmediği yapımları yarışmadan çekme hakkına sahiptir.
13) Ön Jüri değerlendirmesi sonunda en fazla 10 film yarışmaya aday gösterilir.
14) Ön jüri tarafından izlenerek yarışmaya uygun görülen filmler resmi web sitesinden duyurulacaktır. Ön değerlendirmeyi geçemeyen film sahiplerine herhangi bir iletişim yoluyla, ön değerlendirmeyi geçemedikleri bilgisi verilmeyecektir.
15) Yarışmaya kabul edilen filmlerin ekibinden 1 (bir) temsilci davet edilecektir. Yarışmacılara katılım tarihleri yarışma kurulu tarafından bildirilecektir.
16) Filmler jüri üyelerine ve izleyicilere yarışma kurulunun uygun göreceği salonlarda ve programa göre sunulur. Gösterimler sırasında yarışma kuruluna ya da salon görevlisine, salon, seans ya da program değişikliği talebinde bulunulamaz. Gösterim şart ve ortamları pandemi koşulları göz önüne alınarak (gösterimlerin ve etkinliklerin online mecralarda gerçekleştirilmesi dahil) yarışma kurulu tarafından değişiklik yapılabilir.
17) Ön jüri tarafından yarışmaya uygun bulunmayan filmler, yarışma kurulunca yarışma dışı gösterim programına alınabilir. Filmin yasal sahibi, filminin yarışma dışı programda gösterilmesini istemiyorsa bu durumu başvuru formunda belirtmek zorundadır. Aksi takdirde gösterimi kabul etmiş sayılır.
18) Yarışma ve yarışma dışı gösterim programına alınan filmlerin ekibinin (yönetmen, senarist, oyuncu vs.) yarışma daveti yarışma kuruluna bağlıdır. Yarışma kurulu gerekli gördüğü takdirde davet edebilir ya da etmeyebilir.
19) Filmler 35mm, 16mm, dijital ya da video formatında çekilmiş olabilir. Ancak gösterimler H.264 P.1080 formatında hard disk üzerinden veya internet ortamında gösterimleri gerçekleştirilecektir.
20) Başvurular (www.başvurulinki) üzerinden yapılır. Proje sahibi online başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması kurulu gerekli gördüğü takdirde başvuru formunu ıslak imzalı olarak talep eder. Başvuru aşamasında herhangi bir basılı materyal kabul edilmeyecek olup, istenen bilgiler yalnızca web sitesi üzerinden online başvuru ile kabul edilecektir. Yarışma kurulu tarafından talep edildiği takdirde gerekli materyaller filmin sahibi tarafından posta yoluyla ulaştırılacaktır. Eksik, yanlış bilgi ve belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.
21) İstenen belgeler eksiksiz olarak ulaştırılmadığı sürece başvuru tamamlanmış sayılmayacaktır. Bu nedenle istenen belgelerin tamamlanması başvurunun geçerli olması için zorunludur.
22) Yarışmacı, kendisi tarafından sağlanan eser veya eserlerin kendi orijinal eseri olduğunu veya başkasının eseri ise sözleşme amaçları için eserin kullanılabilmesi hususunda gerekli bütün ruhsat ve müsaadeye sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
F) ÖZEL KOŞULLAR
1) Yarışmanın gerçekleşebilmesi için en az 6 filmin başvuru yapmış olması gereklidir.
2) Başvuru sahibinin başvuru formunda imzasıyla vermiş olduğu yazılı tüm bilgiler yarışma kurulunca doğru kabul edilir. Bilgilerin yanıltıcı olmasından doğabilecek tüm hukuksal sorumluluk başvuru sahibine aittir.
3) Yarışmaya başvurmuş filmlere herhangi bir katılım ve gösterim ücreti ödenmez.
4) Yarışmaya katılan filmler, yarışma kurulunun belirlediği günler içinde gösterilir. Yarışma ve yarışma dışı gösterim seçkisinde yer alan filmlerin gösterim sayısını ve etkinlikleri yarışma kurulu belirler.
5) Filmler, yarışma sonrasında TV kanalları tarafından yayınlanmak istendiğinde, yarışma kurulu, eser sahibi ile TV kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.
6) Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’na katılan yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek, başvuru sahibi film yapımcısının sorumluluğundadır.
G) ÖDÜLLER VE ÖDEMELERİ
1) Ödüller Ulusal Kısa Film Yarışması’nın ana jürisi tarafından belirlenir.
2) Finale kalan yarışma filmlerine (Ödül kazanan ‘En İyi Kısa Film’, ‘En İyi 2. Kısa Film’, ‘En İyi 3. Kısa Film’, ‘Jüri Özel Ödülü’ hariç) 3.000’er TL telif ücreti ödenir. Telif ücretleri yarışmanın kapanış gecesini takip eden bir yıl içerisinde Sultanbeyli Belediyesi tarafından kısa film sahiplerine ödenir.
3) Ödül kategorileri aşağıdaki gibidir:
En İyi Kısa Film 20.000 TL + Ödül Heykelciği
En İyi 2. Kısa Film 15.000 TL + Ödül Heykelciği
En İyi 3. Kısa Film 10.000 TL + Ödül Heykelciği
Jüri Özel Ödülü 7.000 TL + Ödül Heykelciği
En İyi Müzik 5.000 TL + Ödül Heykelciği
En İyi Görüntü Yönetmeni 5.000 TL + Ödül Heykelciği
En İyi Kadın Oyuncu 5.000 TL + Ödül Heykelciği
En İyi Erkek Oyuncu 5.000 TL + Ödül Heykelciği
En İyi Kurgu 5.000 TL + Ödül Heykelciği
4) Yarışma kapsamında her yıl dereceye giren ilk üç film dışında bir jüri özel ödülü verilir. Bu yıl jüri özel ödülü ‘Metin Erksan’ anısına verilmek üzere belirlenmiştir.
5) Ödül heykelciği yarışmaya katılan filmin temsilcisine verilir. Ancak para ödülü, başvuru formunda adı bulunan gerçek ve/veya tüzel kişinin hesabına yatırılır. ‘En İyi Müzik’, ‘En İyi Görüntü Yönetmeni’, ‘En İyi Kadın Oyuncu’, ‘En İyi Erkek Oyuncu’, ‘En İyi Kurgu’ kategorilerinde kazanılan ödüller, ilgili kategoride ödülü kazanan kişi veya kişilerin hesaplarına yatırılır.
6) Ödül kazanan kişi, ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bulunmak ya da bir temsilci göndermek zorundadır. Ödül Töreni’ne geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan ve bunu yazılı olarak bildirmeyen ya da bir temsilci göndermeyen eser sahibine parasal ödülü dâhil, hiçbir ödül verilmez.
7) Para ödülü almaya hak kazanan eser sahiplerine ödül ödemeleri, Sultanbeyli Belediyesi tarafından yarışma kapanış törenini takip eden bir yıl içinde ödenecektir.
8) Yarışma dışı gösterim seçkisinde yer alan filmlere telif veya gösterim ücreti ödenmez.
9) ‘En İyi Müzik’ kategorisinde ödül almaya hak kazanan filmin müzikleri özgün olmak ve film için hazırlanmış olmak zorundadır. ‘En İyi Kurgu’ ve ‘En İyi Görüntü Yönetmeni’ ödüllerini almaya hak kazanan filmlerin ‘En İyi Kurgu Ödülü’ için kurguyu yapan kişinin ve ‘En İyi Görüntü Yönetmeni’ ödülü için görüntü yönetmeninin ilgili filmin yönetmeninden farklı kişiler olması gerekmektedir.
H) JÜRİNİN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI
1) Ana jürinin değerlendirmesine sunulacak aday filmleri, yarışma kurulu tarafından belirlenmiş ön jüri seçer.
2) Ön jüri ve ana jüri sayısını yarışma kurulu belirler.
3) Ana Jüri üyelerinin adları başvuru sürecinde kamuoyuna duyurulur.
4) Yarışma kurulu jüri üyelerini yarışma kurulu içinden, sinema yazarlarından, akademisyenlerden, sinema sektöründen, sanatın diğer alanlarından, film festivallerinin yöneticilerinden, kültür sanat başta olmak üzere, sinema konusunda yetkin olduğuna inandığı kişiler arasından seçer.
5) Yarışmada filmi bulunan yapımcı, yönetmen, oyuncu, vb. jüri üyesi olamaz.
6) Yarışma kurulu, yönetmelik işleyişine yardımcı olmak üzere, oy hakkı bulunmayan bir gözlemciyi jüri toplantılarında görevlendirebilir.
7) Jüri üyeleri filmlere ilişkin görüşlerini jüri değerlendirme toplantısı haricinde, hiçbir koşulda ve hiçbir şahısla paylaşamaz.
8) Jüri üyeleri tüm filmleri izlemekle ve jüri toplantılarında bulunmakla yükümlüdür.
9) Ana jüri başkanı yarışma kurulunca belirlenir. Yarışma kurulu jüri başkanı belirlemediği takdirde jüri üyeleri tercih ederse kendi içinden birini de başkan olarak seçebilir.
10) Jüri üyeleri filmin sanatsal niteliklerini göz önüne alır. Filmin prodüksiyon ve teknik olarak zenginliği kriter olarak ele alınmaz.
11) Jüri üyeleri kararlarını salt çoğunlukla verir. Bütün üyelerin, başkan dâhil 1 (bir) oy hakkı vardır.
12) Ana jüri, bütün üyelerin imzalamış olduğu gerekçeli karar tutanağını, en geç 15 Aralık 2022 tarihine kadar yarışma kuruluna teslim etmekle ve yarışma kurulu açıklayana kadar saklı tutmakla yükümlüdür.
13) Ana jüri yarışma kurulunun onayı dışında ödül vermeme, ödülleri paylaştırma ya da yeni bir kategoride ödül koyma yönünde bir karar alamaz.
14) Ana jürinin yargısı kesindir.
İ) GENEL KOŞULLAR
1) Yarışmaya başvuru yapmış eser sahipleri bu yönetmelikte yer alan tüm hususları kabul etmiş sayılır.
2) Bu yönetmeliğin kapsamı dışında kalan tüm hususlara ilişkin karar yetkisi yarışma kuruluna aittir.
3) Bu yönetmelik yarışma kurulunun onayıyla 17 Ağustos 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
4) Yönetmelikte değişiklik hakkı yarışma kuruluna aittir.
5) Başvuru koşullarını yerine getirmeyen filmler, ön elemeyi geçse dahi yarışma kurulu tarafından yarışma dışı bırakılabilir.
6) Ön jürinin değerlendirmesine sunulmuş ve yarışmaya kabul edilmiş olan, ancak post-prodüksiyonu devam ettiği için yarışmaya yetiştirileceği vaat edilip yetiştirilemeyen filmler, yarışmaya katılım hakkını kaybeder. Yarışma kurulu bu durumda ön jürinin belirlediği bir başka filmi yarışmaya alabilir.
7) Yarışma yönetmeliğinde ve başvuru formunda istenen materyaller, yarışma kurulu tarafından istenildiği takdirde belirtilen adrese gönderilmek zorundadır.
J) YETKİ
Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması kuruluna aittir. Yarışmaya başvuru yapan, katılan; yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar.
SULTANBEYLİ ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI
Adres:
İletişim: